Հաշիվներ և վճարումներ

 

 

  •  

 

 

 

Ընթացիկ հաշվի ընդհանուր պայմաններ (տեսնել մանրամասները)


Արժույթ`
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո | Ռուբլի| Լարի


Հաշվի բացում`
•  3,000 ՀՀ դրամ առաջին հաշվի համար, 1,000 ՀՀ դրամ երկրորդ և հետագա հաշիվների համար


Նվազագույն գումար`
•  Չի պահանջվում


Սպասարկման ամսական վճար`
•  500 ՀՀ դրամ միայն ՀՀ դրամով հաշիվների համար


Գործողության ժամկետ`
•  Անժամկետ

 

Ժամկետային ավանդի հաշիվ  (ժամկետի ավարտին տոկոսագումարի վճարմամբ՝ տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ`
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար`
•  4,000,000 ՀՀ դրամ| 10,000 ԱՄՆ դոլար | 10,000 Եվրո


Առավելագույն գումար`
•  Սահմանված չէ


Տոկոսադրույք`
•  ՀՀ դրամ՝ 14-15% | ԱՄՆ դոլար՝ 5.5-6.75% | Եվրո՝ 3.5-5.5%


Գործողության ժամկետ`
•  3-36 ամիս


Տոկոսագումարի վճարում`
•  Ժամկետի ավարտին

 

 

Ժամկետային ավանդի հաշիվ  (տոկոսագումարի ամսական վճարմամբ՝ տեսնել մանրամասները)
 

Արժույթ`
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար`
•  4,000,000 ՀՀ դրամ| 10,000 ԱՄՆ դոլար | 10,000 Եվրո


Առավելագույն գումար`
•  Սահմանված չէ


Տոկոսադրույք`
•  ՀՀ դրամ՝ 14-14.5% | ԱՄՆ դոլար՝ 4.5-6.25% | Եվրո՝ 3-5%


Գործողության ժամկետ`
•  3-36 ամիս


Տոկոսագումարի վճարում`
•  Ամսական

 

 

Visa Business քարտ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դրամ | Եվրո


Քարտային հաշվի բացում
•  Անվճար


Սպասարկման տարեկան վճար.
•  Visa business քարտ - 8,000 ՀՀ դրամ
•  Visa business քարտ Ինտերնետ - 15,000 ՀՀ դրամ


Գործողության ժամկետ.
•  3 տարի


Կանխիկացում Բանկի ԱԳՄ-ներից
•  0,2%, նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ


Գումարի մուտքագրում քարտային հաշվին Բանկի ԱԳՄ-ներով
•  Անվճար

 

Ելքային փոխանցումներ (տեսնել մանրամասները)

 

Վճարման հանձնարարականի ներկայացման ձև


•  Ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով
•  Թղթային տարբերակի հանձնում մասնաճյուղերում

Ընդունման և կատարման ժամկետը՝

Փոխանցումները կատարվում են միևնույն աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վճարման հանձնարարականը ընդունվել է Բանկի կողմից՝

 

ՀՀ դրամով՝   

•  մինչև ժամը 13։00 - թղթային եղանակով 

•  մինչև ժամը 15։30 - ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով

 

Այլ արժույթներով՝   

•  մինչև ժամը 13։00 - ՌԴ ռուբլի   

•  մինչև ժամը 15։00 - ԱՄՆ դոլար | Եվրո | վրացական լարի

•  մինչև ժամը 13։00 - Այլ արտարժույթ     

                                                                                                                                                 


Նշված ժամերից դուրս ներկայացված վճարման հանձնարարականները կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մուտքային փոխանցումներ (տեսնել մանրամասները)Թղթակից բանկերի ցանկ

 

 

Աշխատավարձային փաթեթ

 

Աշխատավարձի ծրագիրը ձեր ընկերությանը հնարավորություն է տալիս.

• Կառավարել Ձեր հաշիվներն արագ, ապահով և գաղտնի եղանակով ՊրոԿրեդիտ բանկում
• Օգտվել ընկերությանն առաջարկվող անհատական փաթեթից՝ հիմք ընդունելով Բանկի հետ համագործակցության պատմությունը,
• Փոխանցումը կատարելուց հետո անմիջապես հնարավորություն ունենալ ստանալու աշխատակիցների հաշիվներին փոխանցված աշխատավարձի գումարը,
• Ունենալ գոհունակ աշխատակիցներ, որոնք կկարողանան օգտվել Բանկի կողմից առաջարկվող տարբեր անհատական ծառայություններից:

Աշխատավարձի ծրագրի շրջանակներում ՊրոԿրեդիտ Բանկը Ձեր աշխատակիցներին տրամադրում է.


•  ՀՀ դրամով հաշվի անվճար բացում, 0 սպասարկման միջնորդավճարով,
•  VISA Electron աշխատավարձային քարտ հարմարավետ պայմաններով և պոտենցիալ օվերդրաֆտ:

 

 

 

Բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (ուժի մեջ է 07.07.2014թ.-ից)

Բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (գործել է 01.02.2013-06.07.2014թթ.)

Բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (գործել է 15.06.2011-31.01.2013թթ.)

 

 

Բանկային ծառայությունների մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաև www.abcfinance.am կայքում

 

 

Թարմացված է 2016-03-15