Առցանց ծառայություններ

 

  •  

 

 

 

Ինտերնետային բանկային ծառայություններ (տեսնել մանրամասները) 

 

 

Ստանդարտ փաթեթ


Ծառայության ակտիվացում.    
• 
Անվճար        

                                                        
Սպասարկմանամսականվճար.
•  
Անվճար  

Ամբողջական փաթեթ


Ծառայության ակտիվացում. 
•  6,000
ՀՀդրամյուրաքանչյուրթոքենիհամար


Սպասարկման ամսական վճար.
•  500
ՀՀդրամ

Ամբողջական փաթեթ SMS TAN ծառայությամբ


Ծառայության ակտիվացում.    
• 
Անվճար

                                                                
Սպասարկման ամսական վճար.
•  500
ՀՀդրամ

 

Պարբերական վճարումներ (տեսնել մանրամասները)

 

 Պարբերական վճարումների ներքին կարգագիր


Պարբերական վճարումներ Բանկում բացված հաշիվների միջև
• Փոխանցում հաճախորդի հաշիվների միջև (միջբանկային)
• Փոխանցում ընթացիկ հաշվից խնայողական հաշվին
• Փոխանցում խնայողական հաշվից ընթացիկ հաշվին
• Փոխանցում հաճախորդի ժամկետային ավանդի հաշվին

Պարբերական վճարումների արտաքին կարգագիր

 

Պարբերական վճարումներ Բանկից դուրս
• Վճարումներ բյուջե
• Ազգային փոխանցումներ

Ուղղակի դեբետագրում


Պարբերական կոմունալ վճարումներ
• Ջուր
• Էլեկտրականություն
• Գազի սպառում և սպասարկում
• Քաղաքային հեռախոսակապ
• Beeline, VivaCell, Orange բջջային հեռախոսակապ
• Ինտերնետ (HiLine, Crossnet, I-Max)
• U-COM

 

SMS ծառայություն (տեսնել մանրամասները)

Անվճար փաթեթ

Վճարովի փաթեթ  
• Ծառայության ակտիվացում.    
Անվճար       

• Սպասարկման ամսական վճար.
 500 ՀՀ դրամ, առաջին ամիսն անվճար

Հեռախոսային սպասարկման կենտրոն

  

 Թարմացված է 2016-03-03