Ֆինանսավորում

 

  •  

 

 

 

Վերանորոգման վարկ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ| ԱՄՆ դոլար


Նվազագույն գումար.

•  ՀՀ դրամ՝ սահմանված չէ| ԱՄՆ դոլար՝ 5,000


Առավելագույն գումար.
•  ՀՀ դրամ՝ 11,000,000 | ԱՄՆ դոլար՝ 30,000


Տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 24% | ԱՄՆ դոլար. 16%


Մարման ժամկետ.
•  ՀՀ դրամ՝ մինչև 36 ամիս | ԱՄՆ դոլար՝ մինչև 60 ամիս

 

 

Անհատական վարկ  (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
• ՀՀ դրամ


Նվազագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Առավելագույն գումար.
•  ՀՀ դրամ՝ 11,000,000


Տոկոսադրույք.
•  24%


Մարման ժամկետ.
•  3-60 ամիս

Ընդհանրական թերթիկ

 

 

Օվերդրաֆտ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ


Նվազագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Առավելագույն գումար.
•  ՊԿԲ հաշվով ստացվող կանոնավոր եկամտի մինչև 300%


Տոկոսադրույք.
•  24%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 12 ամիս
Ընդհանրական թերթիկ

 

Օվերդրաֆտ արտարժույթով (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Առավելագույն գումար.
•  ՊԿԲ հաշվով ստացվող կանոնավոր եկամտի մինչև 300%


Տոկոսադրույք.
•  ԱՄՆ դոլար |Եվրո՝ 16-18%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 12 ամիս 

Բնակարանային վարկեր բիզնես սեփականատերերին (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  2,500,000 ՀՀ դրամ|  5,500 ԱՄՆ դոլար | 5,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  60,000,000  ՀՀ դրամ| 150,000 ԱՄՆ դոլար| 100,000 Եվրո


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.  
•  ՀՀ դրամ. 20-24% | ԱՄՆ դոլար. 12-20% | Եվրո. 12-17%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 10 տարի

 

 

 

Անհատական վարկեր բիզնես սեփականատերերին (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ


Նվազագույն գումար.
•  2,500,000 ՀՀ դրամ


Առավելագույն գումար.
•  25,000,000 ՀՀ դրամ


ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված արդյունավետ տոկոսադրույք.
•  24.03-30.21


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 5 տարի

ընդհանրական թերթիկ

 

 

Վարկավորման հիմնական պայմանները (գործում է 08.06.2010թ.-ից առ այսօր) 

  

Բանկային ծառայությունների մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաև www.abcfinance.am կայքում:Հաշվիչ
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ (ամիսներով)
Վարկի ամսական վճար

Վարկի առավելագույն գումարը
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ (ամիսներով)

Ամսական վճարը
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Ավանդի գումար
Տոկոսադրույք
Օրեր

Ընդհանուր գումարը (հարկերը ներառված չեն)
Թարմացված է 2016-03-03