Ավանդներ

 

  •  

 

 

 

Ժամկետային ավանդ (ժամկետի ավարտին տոկոսագումարի վճարմամբ՝ տեսնել մանրամասները)

 

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  400,000 ՀՀ դրամ| 1,000 ԱՄՆ դոլար| 1,000 Եվրո

 

Առավելագույն գումար.
•  130,000,000 ՀՀ դրամ|300,000 ԱՄՆ դոլար| 250,000 Եվրո


Տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 14.5-15.5% | ԱՄՆ դոլար. 5.5-6.5% |Եվրո. 4-5%


Գործողության ժամկետ.
•  3-36 ամիս


Տոկոսագումարի վճարում
•  Ժամկետի ավարտին

 

 

Ժամկետային ավանդ (տոկոսագումարի ամսական վճարմամբ՝ տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո

 
Նվազագույն գումար.
•  400,000 ՀՀ դրամ| 1,000 ԱՄՆ դոլար| 1,000 Եվրո

 

 Առավելագույն գումար.
•  130,000,000 ՀՀ դրամ|300,000 ԱՄՆ դոլար| 250,000 Եվրո

 
Տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 13.5-15% | ԱՄՆ դոլար. 5-6% |Եվրո. -5%

 

Գործողության ժամկետ.
•  3-36 ամիս

 

Տոկոսագումարի վճարում
•  Ամսական

  

 

Կուտակային ավանդ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  400,000 ՀՀ դրամ | 1,000 ԱՄՆ դոլար |1,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  130,000,000 ՀՀ դրամ| 300,000 ԱՄՆ դոլար| 250,000 Եվրո


Տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 13-13.5% | ԱՄՆ դոլար 5-6% | Եվրո. 3.5-4.5%

 

 Գործողության ժամկետ.
•  6-36 ամիս


Տոկոսագումարի վճարում
•  Ժամկետի ավարտինԽնայո��ական հաշիվ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ |ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  20,000 ՀՀ դրամ| 50 ԱՄՆ դոլար| 50 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  130,000,000 ՀՀ դրամ| 300,000 ԱՄՆ դոլար| 250,000 Եվրո


Սպասարկման ամսական վճար.
•  150 ՀՀ դրամ, եթե հաշվի մնացորդը նվազագույն գումարից փոքր է


Տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 9% | ԱՄՆ դոլար 3% | Եվրո. 3%


 Գործողության ժամկետ.
•  Անժամկետ


Տոկոսագումարի վճարում
•  Եռամսյակային պարբերականությամբ, յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին օրը

 

 

 

Բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (ուժի մեջ է 07.07.2014թ.-ից)

Բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (գործել է 01.02.2013-06.07.2014թթ.)

Բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (գործել է 15.06.2011-31.01.2013թթ.)

 

 

 

Բանկային ծառայությունների մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաև www.abcfinance.am կայքում:

 

 Հաշվիչ
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ (ամիսներով)
Վարկի ամսական վճար

Վարկի առավելագույն գումարը
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ (ամիսներով)

Ամսական վճարը
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Ավանդի գումար
Տոկոսադրույք
Օրեր

Ընդհանուր գումարը (հարկերը ներառված չեն)
Թարմացված է 2016-03-03