Բիզնեսի ֆինանսավորում

 

  •  

 

 

 

Բիզնես վարկ ներդրումների համար (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո 


Նվազագույն գումար.
• 11,000,000 ՀՀ դրամ| 22,000 ԱՄՆ դոլար | 20,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.  
•  ՀՀ դրամ. 17-24% | ԱՄՆ դոլար. 10-19% | Եվրո. 10-19%


Մարման ժամկետ.
•  1-10 տարի

 

 

Բիզնես վարկ շրջանառու միջոցների համար (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.

•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  11,000,000 ՀՀ դրամ| 22,000 ԱՄՆ դոլար | 20,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.  
•  ՀՀ դրամ. 17-24% | ԱՄՆ դոլար. 10-19% | Եվրո. 10-19%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 3 տարի

 

 

 

Ագրո վարկ ներդրումների համար (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո 


Նվազագույն գումար.
•  11,000,000 ՀՀ դրամ| 22,000 ԱՄՆ դոլար | 20,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.  
•  ՀՀ դրամ. 17-24% | ԱՄՆ դոլար. 10-19% | Եվրո. 10-19%


Մարման ժամկետ.
•  1-10 տարի 

 

Ագրո վարկ շրջանառու միջոցների համար (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  11,000,000 ՀՀ դրամ| 22,000 ԱՄՆ դոլար | 20,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Տարեկան անվանական տոկոս��դրույք.  
•  ՀՀ դրամ. 17-24% | ԱՄՆ դոլար. 10-19% | Եվրո. 10-19%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 3 տարի

 

 

Բնակարանային վարկեր բիզնես սեփականատերերին (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  2,500,000 ՀՀ դրամ|  5,500 ԱՄՆ դոլար | 5,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  60,000,000  ՀՀ դրամ| 150,000 ԱՄՆ դոլար| 100,000 Եվրո


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.  
•  ՀՀ դրամ. 20-24% | ԱՄՆ դոլար. 12-20% | Եվրո. 12-17%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 10 տարի

 

 

 

Անհատական վարկեր բիզնես սեփականատերերին (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ


Նվազագույն գումար.
•  2,500,000 ՀՀ դրամ


Առավելագույն գումար.
•  25,000,000 ՀՀ դրամ


ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված արդյունավետ տոկոսադրույք.
•  24.03-30.21


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 5 տարի

ընդհանրական թերթիկ

 Բիզնես օվերդրաֆտ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  11,000,000 ՀՀ դրամ| 22,000 ԱՄՆ դոլար | 20,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 19-24% | ԱՄՆ դոլար 12-19% | Եվրո. 12-19%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 2 տարի

 

 

Վարկային գիծ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար| Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  11,000,000 ՀՀ դրամ| 22,000 ԱՄՆ դլոար | 20,000 Եվրո


Առավելագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 18-24% | ԱՄՆ դոլար. 11-19% | Եվրո. 11-19%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 2 տարի

 

 

 

Ակրեդիտիվ (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Առավելագույն գումար.
•  1,000,000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեքն այլ արժույթով  


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 18-24% | ԱՄՆ դոլար. 11-19% | Եվրո. 11-19%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 2 տարի

 

 

 

Բանկային երաշխիք (տեսնել մանրամասները)

 

Արժույթ.
•  ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո


Նվազագույն գումար.
•  Սահմանված չէ


Առավելագույն գումար.
•  150,000,000 ՀՀ դրամ|  500,000 ԱՄՆ դոլար | 300,000 Եվրո


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք.
•  ՀՀ դրամ. 18-24% | ԱՄՆ դոլար. 11-19% | Եվրո. 11-19%


Մարման ժամկետ.
•  մինչև 2 տարի

 

 

 

 

Վարկավորման հիմնական պայմանները (գործում է 08.06.2010թ.-ից առ այսօր)

 

  

Բանկային ծառայությունների մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաև www.abcfinance.am կայքում:

Հաշվիչ
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ (ամիսներով)
Վարկի ամսական վճար

Վարկի առավելագույն գումարը
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ (ամիսներով)

Ամսական վճարը
Նշում. 1 տարին ներառում է 365 օր
Ավանդի գումար
Տոկոսադրույք
Օրեր

Ընդհանուր գումարը (հարկերը ներառված չեն)
Թարմացված է 2016-03-03